Hoạt động kinh doanh
Chúng tôi là công ty dẫn đầu trên toàn cầu trong cả hai lĩnh vực: công nghệ sinh học và chẩn đoán in-vitro
Ngành Dược phẩm: Các phương pháp điều trị tiên tiến trong nhiều lĩnh vực bệnh chính

Bộ phận Dược phẩm t�ập trung vào chuyển đổi sự xuất sắc trong khoa học thành các loại thuốc hiệu quả cho bệnh nhân.

please be aware that you are leaving this website.